Veaudeville Marketing Circus

Promotiefilm

Stad Brussel / Prosport

Stad Brussel /

Prosport

Brussel | Veaudeville marketing

De Stad Brussel wil de

bezoekers met een

aantrekkelijke presentatie

verwelkomen.

Dit moet gebeuren met een

promotiefilm die vertoond kan

worden tijdens de grote

sportmanifestaties in

het stadion.

Het resultaat

Onze aanpak

Behind the scenes

Logo Stad Brussel klant Veaudeville Marketing

Plezante vragen?

Moeilijke vragen?

logo Veaudeville Marketing